21.05.2018

IFAT 2018!

Sejem IFAT 2018!


Udeležili smo se sejma IFAT 2018, ki je potekal od 14. do 18. maja 2018, v Münchnu ...
02.04.2018

Sejem MEGRA

Obiščite nas na sejmu MEGRA, ki bo potekal v Gornji Radgoni od 4.4 do 7.4.


Na našem razstavnem ...

 

Kaj je potrebno preveriti pred nakupom MKČN:

  • Določiti kapaciteto MKČN glede na sedanjo in prihodnjo obremenjenost odpadne vode.
  • Dobro poznati teren (nevarnost podtalnice, geomehanske lastnosti terena ipd.).
  • Poznati način odvajanja očiščene odpadne vode in možno lokacijo za MKČN.
  • Vedeti, ali želite pohodno ali povozno MKČN.
  • Vedeti, ali želite notranjo ali zunanjo krmilno enoto.
  • Preveriti zagotavljanje ustreznega učinka čiščenja (izjava o skladnosti)…
Za MKČN do 50 PE gradbeno dovoljenje ni potrebno (V primeru, da umestitev posega v območja varovalnih pasov ali varovana območja – je potrebna pridobitev vodnega soglasje, ki ga pridobite na področni enoti Agencije Republike Slovenije za okolje).

Po vgradnji MKČN in vzpostavitvi stabilnih razmer (najpozneje 15 dni po pričetku obratovanja) ste dolžni na sedežu podjetja izvajalca javne službe prijaviti MKČN na ustreznem obrazcu.

Na podlagi «Poročila o prvih meritvah za malo komunalno čistilno napravo» se vam bo znižalo plačevanje okoljske dajatve za onesnaženje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaženje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur. l. RS, št. 80/12, 98/15).
Naša spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Ali se strinjate z njihovo uporabo?
Ne strinjam se