Povpraševanje

Pošljite povpraševanje

 • Vas zanima več o tem produktu? Napišite nam sporočilo.
 • Spustite datoteke tukaj ali
  Accepted file types: jpg, png, pdf, dwg.
   Naložite lahko do 5 datotek, vsaka je lahko velika do 4MB.

  O podjetju

  O Technolu

  Začetki podjetja Technol d.o.o. segajo v leto 1989, ko je bilo podjetje ustanovljeno in delovalo v zasebni obrtni delavnici v Portorožu. Leta 1996 smo se zaradi širitve proizvodnje in potrebe po novih poslovnih prostorih preselil v Izolo, kjer podjetje deluje še danes.

  Danes izdelujemo izdelke iz armiranega poliestra za panoge prečiščevanja vod, zraka, živilsko, kemično in energetsko industrijo ter tam kjer zahtevajo visoko stopnjo kemične odpornosti.

  Naši glavni izdelki so filtri, tlačne posode, cisterne, silosi, pralniki plinov, bioreaktorji, dimniki ipd. Izvažamo po celotni Evropi, naši izdelki so vgrajeni po celem svetu.

  Poleg proizvodnje kompozitnih izdelkov družba nudi projektiranje in svetovanje na področju plavalnih bazenov in prečiščevanja vod in proizvodnjo UF enot za prečiščevanje vod.

  Pri nekaterih aplikacijah, kjer se zahteva termoplastični liner lahko naša družba ponudi izdelke s PVC, PVC-C, PP, PE in PVDF linerjem. Naše zmogljivosti nam trenutno omogočajo izdelavo izdelkov do 5m premera in 20m dolžine oziroma višine.

  Načrti za prihodnost so povečanje deleža proizvodnje izdelkov izdelanih s tehnologijo vakuumske infuzije in RTM-a, izdelkov iz karbonskih vlaken in novih rešitev na področju prečiščevanja vod.

  Ključni trgi

  • Bazenska tehnika
  • Prečiščevanje vod
  • Okoljska industrija
  • Kemična industrija
  • Prehrambena industrija
  • Farmacevtska industrija
  • Kmetijstvo

  Ključni izdelki

  • Multimedijski filtri za filtriranje vode
  • Ultrafiltacija, reverzna osmoza
  • Tlačne posode
  • Cisterne in rezervoarji za vse vrste tekočin, črpališča
  • Pralniki plinov, bioreaktorji, reaktorji
  • Drugi kompozitni izdelki po naročilu
  • Projektiranje bazenske tehnike

  Tehnologija

  • Ročno laminiranje
  • Spray up
  • Križno navijanje
  • RTM
  • Vakuumska infuzija
  • Dvojni laminat

  Kdo smo in kaj počnemo

  Tehnologije, ki jih obvladujemo

  • brizganje
  • navijanje
  • termoformiranje termoplastov pri kombinaciji
  • termoplastov/duroplastov
  • vakuumska infuzija
  • RTM

  Kvaliteta in zanesljivost sta naši vodili!

   Poslovna in okoljska politika družbe

   Technol, Portorož d.o.o. je družba, ki se ukvarja z inženiringom, razvojem, proizvodnjo in prodajo izdelkov, predvsem kompozitnih za različne namene uporabe.

   Naš cilj je postati proizvajalec, ki bo prepoznan po kvalitetnih in zanesljivih izdelkih in po učinkovitih rešitvah v fazi inženiringa. V proizvodni program uvajamo inovativne proizvode, ki bodo proizvedeni z visoko tehnološko opremo in s postopki pri katerih se uporablja napredne ter okolju sprejemljive materiale na področju kompozitov.

   Poslovna politika temelji na izpolnjevanju zahtev naših kupcev po kvalitetnih izdelkih in storitvah. Da bi uspeli ponujati vse višji nivo izdelkov in storitev po konkurenčnih cenah, smo se zavezali k razvoju in izvajanju sistema vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem ter varnosti in zdravja pri delu.

   Sistem kakovosti

   Politiko kakovosti in ravnanja z okoljem vodimo na podlagi:

   • stalnega razvoja in izboljševanja proizvodov in tehnoloških postopkov. Stalni razvoj dosegamo s postavljanjem merljivih ciljev na vseh ključnih področjih delovanja,
   • spremljanja in izpolnjevanja zakonodajnih zahtev in standardov, vezanih na našo dejavnost in izdelke,
   • spodbujanja vseh zaposlenih za aktivno sodelovanje na vseh področjih dela, skrb za učinkovit prenos znanja med zaposlenimi,
   • svetovanja kupcem o najoptimalnejših rešitvah,
   • usposabljanja zaposlenih za kakovostno delo, za odgovorno ravnanje do okolja ter varno in zdravo delo,
   • na področju okolja stalno zmanjševanje vpliva na okolje. Ključna področja s tem v zvezi so: izbor čim manj nevarnih materialov, preprečevanje nastajanja odpadkov, varčevanje z vsemi viri ter obvladovanje procesov, kjer prihaja do emisij,
   • spremljanje področje razvoja okolju prijaznih materialov, opreme in tehnologij in vpeljava le-teh v proizvodnjo,
   • proaktivnega sodelovanja s krajani in drugimi zainteresiranimi javnostmi.

   Izpolnjevanje teh smernic je zaveza vseh zaposlenih, ki s svojim delovanjem prispevamo k uresničevanju poslovne in okoljske politike.

   Vodilni bomo s svojim zgledom in ravnanjem prispevali k dvigu poslovne, tehnične, okoljske in varnostne kulture vseh zaposlenih.

   Certifikati